INFORMACJE DLA RODZICÓW


Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Pobierz

 Organizacja roku szkolnego - zarządzenie
                                                               Pobierz
Warunki ubezpieczenia
                                                              
Stanowisko MEN 1:
Stanowisko MEN 2:
Protokół z posiedzenie RR:
Oferta:
Warunki:
Warunki:
Warunki:
Warunki:
Opis zajęć z wychowania do życia w rodzinie
                                                               Do pobrania
Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
                                                               Do pobrania - poradnik
                                                               Do pobrania - prezentacja
"Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalnš" - informacje dla rodziców.
                                                               Do pobrania - poradnik
Regulamin wizyt rodziców
                                                               Zobacz