DOKUMENTY SZKOLNE


Dokument

Zapisz

Misja i Wizja 2015-2016

Pobierz

Plan pracy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2016/2017

Pobierz

Plan rozwoju szkoły na lata 2013-2018

Pobierz

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017

Pobierz

Program profilaktyki 2016/2017

Pobierz

Procedury postępowania nauczycieli

Pobierz

Szkolny program doradztwa zawodowego

Pobierz

Program wychowawczy 2016-2017

Pobierz