Duplikaty dokumentów - podania


1. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
                                                               Pobierz

Koszt wydania duplikatu świadectwa 26 zł płatne przelewem na Konto szkoły: 70 1020 2472 0000 6002 0499 2600
Do podania należy dołączyć potwierdzenie zapłaty przelewem


2. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
                                                               Pobierz

Koszt wydania duplikatu legitymacji 9 zł płatne przelewem na Konto szkoły: 70 1020 2472 0000 6002 0499 2600.
Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz ze zdjęciem i wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji.