Oferta szkoły

Nasza szkoła jest bezpieczna

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, w szkole działa:
 1) system monitoringu wizyjnego,
 2) system alarmowy połączony całodobowo ze stacją monitorowania.
Gimnazjum jest pod opieką Straży Miejskiej,
która systematycznie patroluje teren wokół szkoły.

Szkoła o wysokim poziomie nauczania

Uczniowie naszego gimnazjum każdego roku zdobywają najlepsze wyniki na egzaminie końcowym.
Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, umiejętnie motywującej młodzież
do nauki poprzez ich udział w różnorodnych kołach zainteresowań (często prowadzonych społecznie),
takich jak:

1) koło plastyczne,
2) koło muzyczne,
3) koło geograficzne,
4) koło chemiczne,
5) koło biologiczne,
6) koło fizyczne,
7) koło matematyczne,
8) koło informatyczne,
9) koło językowe,
10) koło teatralne,
11) SKKT – PTTK „Traper”.


W naszej szkole obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.
Dodatkowymi językami są: francuski i niemiecki.

W szkole istnieją następujące klasy:

Klasa europejska  Zobacz
Klasa delfowska  Zobacz
 
Klasy sportowe - siatkówka chłopców, Ju-Jitsu Sportowe dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt
Klasa matematyczno - informatyczna


Nasza szkoła posiada:

 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (wszystkie posiadają komputery ze stałym łączem internetowym i rzutnikiem multimedialnym) , w tym 6 pracowni do nauki języków obcych,
 • 2 nowoczesne pracownie informatyczne po 20 stanowisk uczniowskich,

 • halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię, trzy boiska ze sztuczną nawierzchnią (do koszykówki i piłki ręcznej),
 • bibliotekę z bogatym zbiorem z zakresu lektur szkolnych, literatury młodzieżowej, popularno – naukowej z różnych dziedzin wiedzy,
 • czytelnię, w której znajduje się zbiór czasopism, komputery z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, telewizor oraz kserokopiarka,
 • radiowęzeł i studio telewizyjne wyposażone w sprzęt do nagrywania i emitowania audycji w szkolnej sieci TV,
 • gabinet pedagoga szkolnego z salką do zajęć socjoterapeutycznych, poczekalnią oraz aneksem
  do spotkań z uczniami i rodzicami,
 • salę konferencyjną ze stanowiskiem multimedialnym,
 • stołówkę z dwudaniowym obiadem,
 • sklepik, szatnię dla uczniów, automaty z napojami

Uczniowie naszej szkoły mają również
możliwość podnoszenia i doskonalenia sprawności
fizycznej w ramach działalności SKS-u (piłka nożna,
koszykówka chłopców i dwubój nowoczesny)
i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Reflex”
(lekkoatletyka, biegi na orientację, szermierka).
Działają sekcje turystyki szkolnej:
górskiej, nizinnej, rowerowej oraz biegów na orientację.

 

Zobacz filmik z Naszej szkoły