Pracownie

 

W 2005 roku oddano do użytku trzy nowe boiska, a w 2014 nową halę sportową.

W naszym gimnazjum znajduje się 19 sal lekcyjnych, w tym 8 pracowni przedmiotowych, m.in. 2 pracownie informatyczne.

Uczniowie mają szansę rozwijać zainteresowania sportowe.

Mamy do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie języka polskiego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, języków obcych, wos, muzyki i sztuki.