.:  Stołówka szkolna

Informacja dotycząca obiadów

• Koszt obiadu dla uczniów wynosi 4,00 zł.
• Z obiadów korzystać mogą wszyscy uczniowie, których rodzice wypełnią deklarację u intendentki.
• Opłaty za obiady przyjmowane są do 17-tego dnia każdego miesiąca. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.
• Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe, lub u intendentki.

Nr konta do wpłat za żywienie:
Bank PKO BP, nr: 70 1020 2472 0000 6002 0499 2600

Telefon do intendentki: 32 42 21 840 wew. 30

  Deklaracja:

  Jadłospis: