Kiedy możemy starać się o samochód zastępczy?

Gdy przydarzy nam się wypadek lub awaria samochodu, w wyniku których nie możemy korzystać z własnego pojazdu, należy pamiętać, że mamy możliwość skorzystania z samochodu zastępczego.

Prawo do o uzyskania samochodu zastępczego mamy, kiedy sprawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) lub kiedy my posiadamy ubezpieczenie autocasco (AC) i/lub ubezpieczenie assistance, jeśli do zdarzenia doszło w okolicznościach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Samochód zastępczy z ubezpieczenia OC

W tym wypadku koszty samochodu zastępczego osoby poszkodowanej pokrywane są z polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku. Nie ma znaczenia czy nasz własny pojazd uległ całkowitemu czy częściowemu uszkodzeniu. Na czas naprawy naszego pojazdu i doprowadzenia go do stanu sprzed wypadku lub kolizji, przysługuje nam samochód zastępczy.

Przed wynajęciem samochodu zastępczego z serwisu, warto skierować do ubezpieczyciela oświadczenie informujące go o zamiarze skorzystania z takiej opcji. Uchroni nas to przed ryzykiem stwierdzenia nieuzasadnionego najmu. Jeżeli samochód uległ częściowemu uszkodzeniu, przysługuje nam samochód zastępczy na czas naprawy. W przypadku szkody całkowitej, samochód zastępczy przysługuje za okres od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym poszkodowany może nabyć analogiczny pojazd (jednak nie dłużej niż do dnia wypłaty odszkodowania).  W okresie użytkowania samochodu zastępczego należy gromadzić dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, które następnie będą przedstawiane ubezpieczycielowi (koszty zakupu paliwa lub parkingów nie są zwracane). Ponadto samochód zastępczy powinien być klasy nie wyższej niż własny pojazd mechaniczny.

Samochód zastępczy z AC (polisa autocasco)

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a zakres ubezpieczenia wynika z zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym umowy. Jeżeli w ramach ubezpieczenia chcemy skorzystać z opcji najmu samochodu zastępczego, zapis taki musi mieć odzwierciedlenie w polisie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. Bezpłatny najem samochodu zastępczego wykorzystywany jest najczęściej w sytuacji awarii naszego pojazdu oraz jego naprawy lub serwisowania we współpracujących z ubezpieczycielem warsztatach naprawczych.

Jeżeli będziemy mieć problem z uzyskaniem zwrotu za najem od ubezpieczyciela, pomocy należy szukać w Biurze Rzecznika Finansowego.

Samochód zastępczy z Assistance

Ubezpieczenie Assistance, które jest przez niektórych ubezpieczycieli dodawane gratis do polisy OC, także może oferować pojazd zastępczy na czas naprawy po kolizji. W zależności od wybranego wariantu ochrony na drodze, może to być okres nawet do 14 dni, jeśli tyle właśnie zajmie naprawa uszkodzonego auta. Tutaj warto wybrać taki wariant Assistance, który chroni nas podczas awarii, kradzieży i wypadku.